Com arribar

La principal via d'accés a l’Albufera és la CV-500. Per a accedir a l’estany, tal vegada el millor siga contractar una passejada amb barca (amb barquer), encara que les possibilitats d'observació d'ocells són limitades. Existeixen embarcadors municipals amb barques de passatge al Palmar, el Pujol, el port del Saler, el port de Catarroja, el port de Silla i el Perelló. Al Palmar i altres llocs, a més, hi ha embarcadors privats.

Horari de visites i dates recomanades

Qualsevol època és bona. Els llocs que ofereixen passejos amb barca solen estar actius des de les 10 del matí i, encara que depèn de l'estació i del dia, solen prestar servei fins al capvespre.

Recomanacions

Cal tindre en compte que els passejos amb barca no van dirigits específicament a l'observació d'aus. Així, les possibilitats que ofereix aquesta alternativa per a poder veure aus són més aviat reduïdes. De qualsevol manera, pots concretar recorreguts alternatius o demanar passar prop de les ribes i mates de l’estany, sempre demanant que es respecten les distàncies de seguretat a les zones senyalitzades com a «àrea de reserva». Una bona opció pot ser parar en zones concretes (l’Alteró, el Petillet del Fang, el Fangaret) i observar per un temps en silenci. D'altra banda, aquests recorreguts et permetran veure espècies d'ocells que et costarà trobar en altres ambients, com el gall de canyar, el cabrellot i, amb sort, el xauet mostatxut, el boscarler comú o la xitxarra bigotuda.

Una altra opció per a aproximar-te a la llacuna és fer-ho des d'alguna de les seues ribes: Pujol Vell, turbines d'Alfafar, motor de la Pipa, motor del Dulero, tancat de la Ratlla, l’Alqueressia, tancat de Zacarés, el Campot o l’Alteró. En aquest cas hauràs de seguir camins de terra un poc intricats i tindre en compte que a l'hivern solen estar tancats o inundats.

 

Un projecte de:

Fundació Assut