Les serres litorals

Els relleus muntanyencs estan poc representats a l'Albufera, un sistema litoral i palustre caracteritzat pel predomini de zones baixes i planes. Aquests pocs i singulars promontoris són els de la Muntanyeta dels Sants, un mirador natural que s'eleva uns pocs metres sobre la marjal de Sueca, i el Cabeçol i la serra de Cullera o de les Raboses. En aquests ambients, de naturalesa calcària, estan representats els típics ecosistemes de matoll i bosc baix mediterranis.

Un projecte de:

Fundació Assut