La Devesa i les dunes litorals

Aquest ambient està conformat pel tram de restinga litoral que s'estén entre el Saler i el Perellonet, conegut com la Devesa. S'hi desenvolupa una densa coberta de vegetació arbustiva i arbòria a la qual domina el pi blanc. Malgrat la intensa transformació urbanística que va patir la Devesa als anys seixanta i setanta del segle XX, diversos projectes de restauració han revertit el seu estat original, especialment al sud de la Gola del Pujol.

Els sistemes litorals de l'Albufera estan clarament influenciats per la dinàmica dels vents i per l'acció de l'onatge. La Devesa i les dunes del Dossel, a Cullera, són les zones més valuoses. A la resta del litoral del parc natural, la intensa transformació urbanística ha fet desaparèixer aquest sistema dunar. Altres impactes són el trànsit de persones, especialment durant els mesos estivals, i l'erosió derivada de la reducció de l'aportació de sediments, causada al seu torn per l'efecte barrera que ha provocat l'ampliació del port de València.

Un projecte de:

Fundació Assut