La marjal fonda

La marjal fonda està constituïda per la superfície agrícola guanyada a l'estany i transformada en arrossar mitjançant la construcció de dics i drenatges. Aquestes zones, els tancats, estan situades per sota del nivell de l'aigua de l'Albufera, per la qual cosa és necessari el bombament de l'aigua mitjançant motors. A l'hivern, els tancats romanen inundats per afavorir la caça d'aus aquàtiques i la pesca.

Donada la intensificació de l'ús agrícola, molts canals són d'obra o estan estabilitzats amb materials inerts i enderrocs, la qual cosa afecta a la qualitat ambiental d'aquest sistema. A més, l'ús desmesurat de productes fitosanitaris i adobs minerals empobreix la biodiversitat d'aquest hàbitat. Un altre dels usos d'aquest ambient és la caça, que té lloc entre octubre i febrer, sense que a penes hi haja restriccions al nombre d'aus abatudes. A més a més, la caça furtiva d'espècies protegides és un fet que es repeteix cada temporada. L'escassa vigilància i l'elevada pressió cinegètica —més de 5.000 socis en 18 societats de caça— són també dues característiques d'una de les activitats que més directament afecten a les aus aquàtiques a l'Albufera.


Un projecte de:

Fundació Assut