Els ullals

Els ullals són deus d'aigües subterrànies que donen lloc a xicotets estanys i drenatges, anomenats ací escorredors, que queden aïllats de la resta de les zones humides. Per la qualitat de les aigües, hi han sobreviscut espècies de fauna i flora desaparegudes de la resta de l'Albufera. La intensificació i l'ocupació agrícola, la sobreexplotació d'aqüífers, la contaminació de l'aigua i la presència d'espècies de fauna i flora exòtiques són les principals amenaces a les quals han de fer front.

Un projecte de:

Fundació Assut