Com arribar

Pots seguir les mateixes indicacions que les anotades per a visitar el Centre de Visitants del Racó de l’Olla (veure apartat corresponent).

Horari de visites i dates recomanades

Per a accedir a la torre del Centre de Visitants hauràs de tindre en compte l'horari d'atenció al públic (veure apartat anterior). Fora de l'horari de visites d'aquest centre, podràs observar aquest lloc des de diversos punts de la carretera i, especialment, des del primer pont que ens trobem en direcció al Palmar. Encara que les aus es veuen una miqueta lluny, podem obtindre registres de moltes espècies. Qualsevol època és bona per a detenir-se en aquest punt, però particularment entre octubre i març. Per l'orientació, és preferible visitar aquest lloc de matí, ja que de vesprada tindrem el sol de cara.

Recomanacions

Un lloc excel·lent per a observar anàtides durant tot l'any —millor, amb un bon telescopi— i especialment a l'hivern, amb xifres elevades de collverd i sivert. També poden observar-se gran quantitat de garses, especialment durant el període de cria (maig-agost) i de corba marina i arpellot de marjal (hivern).

Un projecte de:

Fundació Assut