Les mallades

Les mallades són saladars i depressions salines, antics vestigis d'aquell estany salobre originari. A l'actualitat, aquests ambients han quedat reduïts a la reserva natural del Racó de l'Olla i a les depressions d'inundació estacional de la restinga i zones pròximes al litoral. En aquests llocs es desenvolupen comunitats botàniques clarament diferenciades i adaptades a condicions extremes de salinitat del sòl: matolls halòfils i jonqueres.

Un projecte de:

Fundació Assut