2023 05 Desembre

Continua el seguiment de la migració nocturna a la Devesa

El projecte Ornit - Nocmig Albufera, centrat en el seguiment de la migració nocturna d’aus, ha continuat donant sorpreses al llarg dels últims mesos i, a poc a poc, contribueix a millorar el coneixement, no sols a l’Albufera sinó també a Europa, sobre estos viatges estacionals regulars que emprenen moltes espècies. Este projecte, en el qual col·labora la Fundació Assut amb l’establiment d’una estació d’enregistrament nocturn a la Devesa, pretén aportar informació sobre la migració de les aus en el context europeu i, al mateix temps, aprofundir en l’estudi dels reclams i crides que les aus emeten en els seus desplaçaments durant la nit. Una disciplina que ha anat a poc a poc guanyant adeptes, sobretot en països del centre i el nord d’Europa.

El projecte Nocmig, conegut localment amb el nom d’Ornit, en doble al·lusió a l’ornitologia i la nit, estableix una xarxa d’estacions d’enregistrament d’àudio durant la jornada nocturna en la qual s’arreplega el so que algunes espècies d’ocells emeten en els seus desplaçaments. Estes crides, identificades després de la corresponent anàlisi, donen a conéixer rutes de migració d’algunes espècies que fins ara passaven inadvertides o de les quals a penes se’n tenia informació. Els enregistraments cobreixen el període comprés entre la posta del sol i l’alba i es duen a terme de manera regular, diverses vegades per setmana i sempre que les condicions meteorològiques ho permeten. Els resultats es registren en un portal web que arreplega un gran nombre d’estacions d’escolta. Podeu obtindre més informació dels resultats d’este projecte en este enllaç.

Titeta de Hodgson i picardonets

Com el més destacat de 2022, s’assenyala un nou registre de titeta de Hodgson (Anthus hodgsoni) en octubre, el qual suposa la segona observació per a l’Albufera, i el màxim de registres de picardonet (Zapornia pusilla) al llarg de la primavera, amb un total d’11 exemplars detectats entre abril i juny. Van destacar també les xifres de la tardor de 2022 d’aus aparentment escasses a l’Albufera, com la merla de pit blanc, el tord ala-roig i el pardal de bardissa. Per contra, s’anota una absència de cites d’aus com la guatla, amb un únic registre obtingut en maig, la qual cosa contrasta amb els més de vint exemplars escoltats l’any anterior.

Després de quasi tres anys de seguiment regular i vora quatre mil hores d’enregistrament, s’han estimat un total 28.900 individus en vol de 104 espècies diferents, sent les més nombroses el tord (Turdus philomelos), amb més de 13.800 individus; la polla d’aigua (Gallinula chloropus), més de 3.000, i el xatrac becllarg (Thalasseus sandvicensis), amb una mica més de 2.700 exemplars registrats.